2018

Az egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról szóló előterjesztés társadalmi egyeztetésre bocsátása

2017

Észrevételek a DSM - irányelv (Proposal for a Directive on the copyright on the Digital Single Market) tervezethez

Az „egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról” szóló előterjesztés (a továbbiakban: Előterjesztés) ismételt véleményezése

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért Egyesület, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, az UNION-ip Magyar Csoportja, a Magyar Reprográfiai Szövetség, a Magyar Védjegy Egyesület közös álláspontja az iparjogvédelmi és szerzői jogi (együtt: szellemi tulajdonjogi) közös (általános) eljárási szabályokról

2016

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület észrevételei az Európai Bizottság 2015. december 9.-én közzétett s az EU szerzői jogi szabályozásáról szóló COM(2016) 626 final számú Közleményére

Észrevételeket az Európai Bizottság 2015. december 9-én közzétett, az online tartalmak belső piacon belüli, határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendelettervezetre, továbbá a korszerű, európaibb szerzői jogi keret felé elnevezésű közleményre.

Észrevételek az ÉHÁT/ 454/2 /2016. jelű, 2016. június 17-én kelt egyes
jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire
vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület észrevételei az Európai Bizottságnak a szerzői
jogi keretrendszer modernizálásával kapcsolatos második szabályozási csomagjához

Észrevétel az ÉHÁT/ 454/2 /2016. jelű, 2016. június 17-én kelt egyes jogszabályoknak az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez

2015

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület észrevételei a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala „KJK irányelv magyar jogba történő átültetésének koncepciójára vonatkozó javaslata” tárgyában

Az Egyesület álláspontja 2014/26/EU irányelv átültetésének részletes koncepciójáról

A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv átültetéséhez megalkotandó magyar jogi szabályozás főbb tartalmi elemeivel kapcsolatban kialakított részletes koncepcióról kialakított MSZJF álláspont.

Az MSZJF, a MIE és a ProArt Szövetség közös javaslata a magyar beavatkozás iránt az Európai Unió Bírósága előtt a C-117/15 GEMA kontra REHA Training ügyben folyó előzetes döntéshozatali eljárásban

2013

Az MSzJF véleménye a "Jedlik-terv Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére" című javaslatról.

Egyesületi vélemény az árva művek kapcsán. Az Egyesület véleménye a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztésről

A szellemi alkotásokra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról szóló tervezet. (2011. október 11.)

Az MSZJF véleménye az átdolgozott Jedlik-tervről

2018

-

2017

-

2016

Francia javaslat az InfoSoc Irrányelv módosítására

2015

Nemzeti jelentés az Európai Bizottság megbízásából készített tanulmányhoz. 

Az Európai Bizottság az Amszterdami Egyetem Információs Jogi Központjával (www.ivir.nl) 2014-ben tanulmányt készíttetett a szerzőket, az előadóművészeket és a hangfelvétel-előállítókat illető díjak szabályozásának helyzetéről az Európai Unióban.

A tanulmányt nemzeti jogi jelentések és iparági felmérések alapozták meg, amelyek a végleges tanulmányba bedolgozásra kerültek. A magyar nemzeti jelentést Dr. Grad-Gyenge Anikó (ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért) készítette, Dr. Faludi Gábor (Artisjus Magyar Zenei Közös Jogkezelő Egyesület) és Dr. Tomori Pál (Előadóművészi Jogvédő Iroda) szoros együttműködése mellett.

Az angol munkanyelvű nemzeti jelentést az Európai Bizottság, az IVIR és a magyar fejezet szerzőinek szíves hozzájárulásával hozzuk nyilvánosságra.

 


 

2014

Az Európai Bizottság által a szerzői jog felülvizsgálatára kiírt nyilvános konzultáció keretében összeállított kérdőívre adott válaszok. A válaszokat id. Ficsor Mihály dolgozta ki.

Lábody Péter A szerzői jogi jogalkotás aktuális kérdései címmel, az MSZJF 2014. április 17-i ankétján tartott előadása

Ficsor Mihály „Alkotmányos”, eljárásjogi és tartalmi problémák a CJEU szerzői jogi gyakorlatában címmel, az MSZJF 2014. április 17-i szakmai ankétján tartott előadása

2012

Ficsor Mihály, az Egyesület tiszteletbeli elnökének a 2012. évi rendes közgyűlést követő szakmai ankéton megtartott előadása a WIPO Audiovizuális Egyezményéről. Az előadás címe "Még 47 nap, és lesz végre egy WIPO AUDIOVISUAL PERFORMERS TREATY (WAPT)?"

A szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről és az online zenei művek felhasználásának határon átnyúló engedélyezéséről szóló irányelv tervezete (2012/0180 (COD) - draft)