top of page

2022/12/16

Az Apáthy István-díj bírálóbizottsága kihirdette a 2022. évi Apáthy István-díj eredményét

Az Apáthy István-díj bírálóbizottságának képviseletében az idei Apáthy-díjakat Kiss Zoltán adta át a szellemi tulajdonnal foglalkozó szervezetek közös karácsonyi klubdélutánján, 2022. december 14-én  a Budapest Jazz Clubban.  A győztes pályaművek az Apáthy István-díj - letölthető pályaművek menüpontban hozzáférhetőek. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk. 

2022/12/16

Apáthy István - Díj 2023

Az MSZJF  Elnöksége meghirdette a 2023. évi Apáthy István-díj felhívását. A pályázattal kapcsolatos további információkért kérjük, kattintson ide.

2021/11/30

Online konferencia az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával kapcsolatban

A Magyar Szerzői jogi Fórum Egyesület a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával 2021. december 15-én délután 14:00 órai kezdettel "Az Európai Bíróság és a szerzői jog: döntések, eljárások, hatáskörök" címmel online ankétot rendez. A rendezvényen a téma rangos szakértőivel vitatjuk meg az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, hatásköri és eljárásjogi kérdéseit, különös tekintettel a bíróság elé került szerzői jogi ügyekre. További információkért kattintson ide. 

2020/09/02

Az MSZJF benyújtotta észrevételeit az Szjt. tervezett módosításával összefüggésben 

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület észrevételeit az Igazságügyi Minisztérium és az Szellemi Tulajdon Nemneti Hivatala által konzultációra bocsátott, az Szjt.-t a CDSM és a SatCab 2.0 irányelvek átültetése kapcsán módosító jogszabály-tervezettel összefüggésben ide kattintva megtekinthetik. Az MSZJF véleményének 1. pontját id. dr. Ficsor Mihály, az MSZJF alapító elnöke készítette.

2020/08/29

Összehívásra került az MSZJF 2020. évi közgyűlése

Az MSZJF Elnöksége 2020. szeptember 14. napjára összehívta az Egyesület 2020. évi rendes Közgyűlését. A Közgyűlés határozatképessége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 21. napja. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Az MSZJF Elnöksége – figyelemmel a koronavírus járvány miatti egészségügyi kockázatokra – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: „Átmeneti törvény”) 106.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy határozott, hogy az MSZJF Közgyűlésének üléseit 2020. december 31. napjáig elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kell megtartani. A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartására vonatkozó részletes szabályokat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az átmeneti törvény 107.§ (1) bekezdése alapján az MSZJF Elnöksége fogadta el. A Szabályzat, valamint a Közgyűléssel kapcsolatos előkészítő dokumentumok a közgyűlési dokumentumok menüpontban megtekinthetők, azok továbbá a meghívóval egyidejűleg kiküldésre kerültek a tagok által megadott e-mail címekre is.   

2020/03/30

Az ALAI véleménye a DSM-irányelv 17. cikkének átültetésével kapcsolatban

2020/01/31

Megszületett a 2019. évi Apáthy István-díj eredménye

Az MSZJF 2019. évi közgyűlése által megválasztott bírálóbizottság 2020. január 31. napján az Egyesület székhelyén tartott, szakmai előadással egybekötött rendezvény keretében kihirdette a 2019. évi Apáthy István-díj eredményét, amely megtekinthető az Apáthy István-díj - Díjazottak menüpontban. A győztes pályamű az Apáthy István-díj - letölthető pályaművek menüpontban hozzáférhető. 

2019/03/21

Az ALAI véleménye a DSM-irányelv 13. cikkével kapcsolatban

2019/02/25

Az ALAI véleménye az EUB C-682/18. számú előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatával kapcsolatban

2019/01/14

Az ALAI Elnökségének határozata a cseh szerzői jogi törvény 2019. évi módosításáról

bottom of page