2020/09/24

Az MSZJF megtartotta évi rendes közgyűlését 

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület 2020. szeptember 21. napján 15:00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz útján megtartotta évi rendes közgyűlésének megismételt ülését, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes volt. A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv, valamint a kapcsolódó dokumentumok a Közgyűlési dokumentumok menüpont alatt letölthetők.  

2020/09/02

Az MSZJF benyújtotta észrevételeit az Szjt. tervezett módosításával összefüggésben 

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület észrevételeit az Igazságügyi Minisztérium és az Szellemi Tulajdon Nemneti Hivatala által konzultációra bocsátott, az Szjt.-t a CDSM és a SatCab 2.0 irányelvek átültetése kapcsán módosító jogszabály-tervezettel összefüggésben ide kattintva megtekinthetik. Az MSZJF véleményének 1. pontját id. dr. Ficsor Mihály, az MSZJF alapító elnöke készítette.

2020/08/29

Összehívásra került az MSZJF 2020. évi közgyűlése

Az MSZJF Elnöksége 2020. szeptember 14. napjára összehívta az Egyesület 2020. évi rendes Közgyűlését. A Közgyűlés határozatképessége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. szeptember 21. napja. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Az MSZJF Elnöksége – figyelemmel a koronavírus járvány miatti egészségügyi kockázatokra – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: „Átmeneti törvény”) 106.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy határozott, hogy az MSZJF Közgyűlésének üléseit 2020. december 31. napjáig elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kell megtartani. A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartására vonatkozó részletes szabályokat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az átmeneti törvény 107.§ (1) bekezdése alapján az MSZJF Elnöksége fogadta el. A Szabályzat, valamint a Közgyűléssel kapcsolatos előkészítő dokumentumok a közgyűlési dokumentumok menüpontban megtekinthetők, azok továbbá a meghívóval egyidejűleg kiküldésre kerültek a tagok által megadott e-mail címekre is.   

2020/03/30

Az ALAI véleménye a DSM-irányelv 17. cikkének átültetésével kapcsolatban

2020/01/31

Megszületett a 2019. évi Apáthy István-díj eredménye

Az MSZJF 2019. évi közgyűlése által megválasztott bírálóbizottság 2020. január 31. napján az Egyesület székhelyén tartott, szakmai előadással egybekötött rendezvény keretében kihirdette a 2019. évi Apáthy István-díj eredményét, amely megtekinthető az Apáthy István-díj - Díjazottak menüpontban. A győztes pályamű az Apáthy István-díj - letölthető pályaművek menüpontban hozzáférhető. 

2019/03/21

Az ALAI véleménye a DSM-irányelv 13. cikkével kapcsolatban

2019/02/25

Az ALAI véleménye az EUB C-682/18. számú előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatával kapcsolatban

2019/01/14

Az ALAI Elnökségének határozata a cseh szerzői jogi törvény 2019. évi módosításáról

2019/05/17

ALAI Kongresszus 2019

2019. szeptember 18-20. között megrendezésre kerül az ALAI éves kongresszusa Prágában. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a kedvezményes regisztráció határideje 2019. június 19. napján lejár, június 20-tól, majd azt követően augusztus 15-től a regisztrációs díjak emelkednek. A kongresszussal kapcsolatos információk a rendezvény honlapján elérhetőek.

2019/03/25

MSZJF Közgyűlés 2019

Hamarosan megtartja 2019. évi rendes ülését az MSZJF Közgyűlése, melyre minden kedves tagunkat szeretettel várjuk. A Közgyűlés meghívója, valamint a napirenddel kapcsolatos dokumentumok a Közgyűlési dokumentumok menüpont alatt megtalálhatóak. A hagyományainknak megfelelően a Közgyűlést követően ankétot tartunk, amelynek témájáról, valamint a résztvevő előadókról hamarosan tájékoztatjuk tagjainkat.

2018/12/14

Sikeresen lezajlott a WIPO és az MSZJF által közösen szervezett nemzetközi szerzői jogi konferencia

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a WIPO által közösen szervezett, „Adaptation strategies for copyright in the 21st century: Expansion? Contraction? Evolution?” című nemzetközi szerzői jogi szimpózium megszervezésének alapvető célkitűzése volt, hogy a világ vezető szerzői jogi szaktekintélyeinek részvételével egyedülálló szakmai program keretében kerülhessen megvitatásra a szerzői jog legújabb fejleményeinek, kihívásainak, és legfőképp, a modern kor igényeihez való alkalmazkodási lehetőségeinek megvitatása. Emellett a konferencia keretében 80. születésnapja alkalmából felköszöntöttük Id. dr. Ficsor Mihályt, a WIPO korábbi főigazgató-helyettesét, az MSZJF alapító elnökekét, a szerzői jog kivételes, nemzetközi szinten ismert és elismert szaktekintélyét.  Támogatóink segítségével az elmúlt 15 év egyik legnagyobb jelentőségű szerzői jogi rendezvényét sikerült lebonyolítanunk Magyarországon, melyen a szerzői jog világszinten legkiválóbbnak tartott professzorai és más szakértői oszthatták meg elképzeléseiket, vitathatták meg nézeteiket e jogterület jövőjét illetően.

A rendezvényen készült fotókat, illetve az elhangzott előadások listáját ide kattintva tekinthetik meg. 
 

2018/10/23

Megjelent az MSZJF tagjai által az MMA-MMKI részére készített tanulmány

Az Egyesület 2017. júniusában megbízási és felhasználási szerződést kötött az MMA-MMKI – val arra, hogy „A nemzeti kultúra és a nemzeti kulturális tartalom jogi definiálása – különös tekintettel a szerzői jogi és egyéb kulturális szabályozási kapcsolódási pontokra” témakörben tanulmányt készítsen. A vállalásnak része volt a tanulmányt értékelő két műhelybeszélgetés megszervezése is. Az MSZJF a tanulmány elkészítésére szerkesztőbizottságot hozott létre, a szerkesztőbizottság tagjai Grad-Gyenge Anikó, Tomori Pál, Legeza Dénes, Kiss Zoltán és Pontos Patrik voltak. A felkért szerzők két részletben, 2018. januárjában és 2018. májusában elkészítették és átadták a tanulmányt.

 

A tanulmány terjedelmi okból két részletben jelenik meg az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemlében. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a tanulmány első részlete a Szemle 2018. októberi számában megjelent, melyet az SZTNH honlapján az alábbi linken megtekinthetnek:

 https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/kiadv/szkv/szemle-2018-05/01.pdf

2018/10/23

Az ALAI a GESAC támogatásával megalapította az Európai Szerzői Jogi Díjat

Az ALAI (Association et Litteraire Artistique Internationale, Párizs) és a Szerzői Jogvédő Társaságok Európai Szövetsége (GESAC) közös célja, hogy előmozdítsák, fejlesszék a szerzői joggal, illetve a közös jogkezeléssel foglalkozó IP szakértők és hallgatók új generációinak képzését. A díjat minden évben két olyan hallgató kaphatja meg, akik a szerzői jog területén folytatják kutatásukat, különös figyelmet fordítva az európai uniós szabályozást és a közös jogekezelést érintő kérdésekre. A díj első alkalommal várhatóan 2019 májusában, Brüsszelben, egy közös ALAI/GESAC konferencia keretében kerül majd odaítélésre.


A díjjal kapcsolatos további információk a következő linken érhetők el:


http://authorsocieties.eu/alai-award