top of page
Apáthy_István_1889-50.JPG
Apáthy István (1829-1889), a pesti tudományegyetem hajdani rektora, neves jogtudós, az 1800-as évek második felének egyik legnagyobb tekintélyű kodifikátora volt. A magyar jogásztársadalomban a kereskedelmi és váltójog első hazai tudományos művelőjeként szerzett magának hírnevet, ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a szerzői jog területén is. Nevéhez fűződik egyebek között a kiadói ügyletek szabályozása az 1875. évi XXXVII. törvénycikk nyolcadik címében, továbbá Arany László kezdeményezésére az első magyar szerzői jogi törvény - az 1884. évi XVI. törvény - előterjesztése is. A szellemi tulajdon máig meg nem haladott elméleti alapjáról kiindulva az említett törvények korszerű, a polgári viszonyokhoz igazodó kodifikációt valósítottak meg.
bottom of page