top of page
Korábban díjazott pályaművek
2002.

Tosics Nóra: A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései

Tóta Krisztián: Filmek jogvédelme internetes felhasználásukkal szemben

Financsek Zsuzsanna: A nemzetközi trendek hatása a filmekre vonatkozó magyar szerzői jogi szabályozás alakulására
Bolla Zsófia: A szoftver szerzői jogi védelme


2003.


Bodó Gergely: A mű integritásának sérelme építészeti aspektusban

2004.


Dudás Ágnes: A szoftver szerzői jogi védelme

2005.


Berta Alíz: A szerzői jogérvényesítés rendje a TRIPS Egyezményben a hatályos magyar és Európai Uniós normatív szabályozásra kitekintéssel

Pogácsás Anett: Szerzői jogi kérdések a televíziózásban - az információs társadalom kihívásai

Horváth Katalin: Szerzői jogi felelősség hiperlink alkalmazásakor

2006.


A bíráló bizottság döntése alapján nem került kiosztásra az Apáthy-díj.

2007.


I. helyezett: Schlemmer Tamás: A fájlmegosztás jogi kérdései

2008.


I. helyezett: Fodor Klaudia: A magáncélú másolás kompenzációjának lehetőségei az Európai Unióban

2009.


I. helyezett: Lovas Lilla Júlia: A szoftver jogi oltalma

Megosztott III. helyezett: Bagoly Andrea: A szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre

Megosztott III. helyezett: Nagy Dániel Endre: A Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében

2010.


Megosztott I. helyezett: Kósa Lehel István: Az előadóművészi tevékenység jogi védelme

Megosztott I. helyezett: Scholz Ildikó: Eredetiség és átdolgozás a zeneművek körében

2011.


III. helyezett: Táborszky Bence András: A közös jogkezelés és az azt érintő változások napjainkban

Tárgyjutalom: Szabó Krisztina Janka: A reklám mint folyamatosan változó szerzői jogi alkotás

2012.


Bándy Krisztina: Az előadóművészek védelme a magyar és a francia szabályozás tükrében

Böröcz István: A torrentezés büntetőjogi megítélése

Bujáky Anikó: A filmek és más audiovizuális alkotások jogharmonizációja az Európai Unióban

2013.


I. helyezett: Holler Péter: Jogközösség a szellemi tulajdonon
 
II. helyezett: Schwertner Nikolett Beatrix: A zeneművek szerzői jogi szabályozása egy zeneszerző szemszögéből
 
III. helyezett: Takó Sándor: A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra

2014.


I. helyezett: Tímár Adrienn: Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: A filmipar 21. századi jogi kihívásai a character merchandising területén

II. helyezett: Gyémánt András: Az online zeneipar terjeszkedőben – Szerzői jogi kilátások az internet korában
 
III. helyezett: Takács Nóra Emese: Zeneművek és filmek felhasználása digitális környezetben

2015.


I. helyezett: Viltsek Anna - A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések
 
II. helyezett: Szabó János - A szoftverek szerzői joga

2016.

I. helyezett: Bali Réka - Szerzői jog a digitális kultúra korában: a kultúra szabadsága a könyvtári szabályozás tükrében
 
Megosztott III. helyezett: Boross Barbara - Az előadóművész szomszédos jogi védelme

Megosztott III. helyezett: Krett Dávid - Színház és szerzői jog

2017.

I. helyezett: Paku Dorottya Irén - Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban

III. helyezett: dr. Kaskovits Melinda - Szerzői jog a digitális egységes piacon

2018.

Megosztott II. helyezett: dr. Gelencsér Adél - A felhasználói tartalom a szerzői jogban

Megosztott II. helyezett: Solymári Nóra - Nyilvánossághoz közvetítés az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

2019.

I. helyezett: dr. Számel Kristóf Artúr - A mű egységéhez való jog tartalma és kihívásai a XXI. században

2022.

I. helyezett: dr. Stock Szabolcs - Két szék közül a value gap-be? A CDSM irányelv 17. cikke és alkalmazásának nehézségei
II. helyezett: dr. Pallos Eszter - A színpadi művek és a színházi alkotók szerzői joga
III. helyezett: dr. Bencze Máté Imre: A CDSM irányelv sajtókiadványok védelmével kapcsolatos szabályozása és hazai implementációja
bottom of page