top of page
Korábban díjazott pályaművek
2002.

Tosics Nóra; A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései

Tóta Krisztián; Filmek jogvédelme internetes felhasználásukkal szemben

Financsek Zsuzsanna; A nemzetközi trendek hatása a filmekre vonatkozó magyar szerzői jogi szabályozás alakulására

Bolla Zsófia; A szoftver szerzői jogi védelme


2003.

Bodó Gergely; A mű integritásának sérelme építészeti aspektusban

2004.

Dudás Ágnes; A szoftver szerzői jogi védelme

2005.

Berta Alíz; A szerzői jogérvényesítés rendje a TRIPS Egyezményben a hatályos magyar és Európai Uniós normatív szabályozásra kitekintéssel

Pogácsás Anett; Szerzői jogi kérdések a televíziózásban - az információs társadalom kihívásai

Horváth Katalin; Szerzői jogi felelősség hiperlink alkalmazásakor


2006.

A bíráló bizottság döntése alapján nem került kiosztásra az Apáthy-díj.

2007.

I. helyezett: Schlemmer Tamás; A fájlmegosztás jogi kérdései

2008.

I. helyezett: Fodor Klaudia; A magáncélú másolás kompenzációjának lehetőségei az Európai Unióban

2009.

I. helyezett: Lovas Lilla Júlia; A szoftver jogi oltalma

Megosztott III. helyezett: Bagoly Andrea; A szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre

Megosztott III. helyezett: Nagy Dániel Endre; A Creative Commons licenc az Egyesült Államok és Magyarország jogrendszerének fényében


2010.

Megosztott I. helyezett: Kósa Lehel István; Az előadóművészi tevékenység jogi védelme

Megosztott I. helyezett: Scholz Ildikó; Eredetiség és átdolgozás a zeneművek körében


2011.

III. helyezett: Táborszky Bence András; A közös jogkezelés és az azt érintő változások napjainkban

Tárgyjutalom: Szabó Krisztina Janka; A reklám mint folyamatosan változó szerzői jogi alkotás


2012.

Bándy Krisztina; Az előadóművészek védelme a magyar és a francia szabályozás tükrében

Böröcz István; A torrentezés büntetőjogi megítélése

Bujáky Anikó; A filmek és más audiovizuális alkotások jogharmonizációja az Európai Unióban


2013.

I. helyezett: Holler Péter; Jogközösség a szellemi tulajdonon
 
II. helyezett: Schwertner Nikolett Beatrix; A zeneművek szerzői jogi szabályozása egy zeneszerző szemszögéből
 
III. helyezett: Takó Sándor; A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra


2014.

I. helyezett: Tímár Adrienn; Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: A filmipar 21. századi jogi kihívásai a character merchandising területén

II. helyezett: Gyémánt András; Az online zeneipar terjeszkedőben – Szerzői jogi kilátások az internet korában
 
III. helyezett: Takács Nóra Emese; Zeneművek és filmek felhasználása digitális környezetben


2015.

I. helyezett: Viltsek Anna; A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések
 
II. helyezett: Szabó János; A szoftverek szerzői joga


2016.

I. helyezett: Bali Réka; Szerzői jog a digitális kultúra korában: a kultúra szabadsága a könyvtári szabályozás tükrében
 
Megosztott III. helyezett: Boross Barbara; Az előadóművész szomszédos jogi védelme

Megosztott III. helyezett: Krett Dávid; Színház és szerzői jog


2017.

I. helyezett: Paku Dorottya Irén; Digitális sampling a magyar és a német szerzői jogban

III. helyezett: dr. Kaskovits Melinda; Szerzői jog a digitális egységes piacon


2018.

Megosztott II. helyezett: dr. Gelencsér Adél; A felhasználói tartalom a szerzői jogban

Megosztott II. helyezett: Solymári Nóra; Nyilvánossághoz közvetítés az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában


2019.

I. helyezett: dr. Számel Kristóf Artúr; A mű egységéhez való jog tartalma és kihívásai a XXI. században

2022.

I. helyezett: dr. Stock Szabolcs; Két szék közül a value gap-be? A CDSM irányelv 17. cikke és alkalmazásának nehézségei

II. helyezett: dr. Pallos Eszter; A színpadi művek és a színházi alkotók szerzői joga

III. helyezett: dr. Bencze Máté Imre; A CDSM irányelv sajtókiadványok védelmével kapcsolatos szabályozása és hazai impleme
ntációja

2023. 

I. helyezett: Hetyei Vivien Elizabet; A mesterséges intelligencia által létrehozott alkotások szerzői jogi megítélése

Megosztott II. helyezett: Marján Anna; A játékok hallgatnak; A game-streaming és a jogvédett zenék találkozása a szerzői jog tükrében

Megosztott II. helyezett: Lengyel Levente Lajos; Videójátékok és streamelésük

Megosztott I
II. helyezett: Varga Virág Adrienn; Az építészeti alkotások szerzői jogi megközelítése – különös tekintettel a vagyoni jogokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre

Megosztott I
II. helyezett: Oberhoffer Gregor Maximilián; A kontinentális európai szerzői jog alkalmazkodóképességének egyes kérdései, különös tekintettel a szabad felhasználások rendszerére 

 
bottom of page