top of page

2012. évi dokumentumok

Az ALAI munkacsoportjának jelentése az árva művek szabályozása tárgyában.

Származási ország webes nyilvánosságra hozatalnál: Az ALAI munkacsoportjának jelentése, a Berni Uniós Egyezmény 5. Cikk (4) bekezdése szerinti származási ország meghatározásának kérdéséről, ha a művet a világhálón teszik hozzáférhetővé a közönség számára.

Id. Ficsor Mihály beszámolója az ALAI Végrehajtó Bizottság 2012. januári üléséről.

Ficsor Mihály, az Egyesület tiszteletbeli elnökének az ALAI, Kiótóban tartott tanulmányi napjain tartott előadása.

Ficsor Mihálynak, az Egyesület tiszteletbeli elnökének beszámolója az ALAI Kiotóban tartott végrehajtó bizottsági üléséről és a tanulmányi napokról.

2011. évi dokumentumok

A német nemzeti csoport jelentése az ALAI Végrehajtó Bizottsága számára.

A portugál nemzeti csoport jelentése az ALAI Végrehajtó Bizottsága számára.

Az angol nemzeti csoport jelentése az ALAI Végrehajtó Bizottsága számára.

A svéd nemzeti csoport jelentése az ALAI Végrehajtó Bizottsága számára.

Az osztrák nemzeti csoport jelentése az ALAI Végrehajtó Bizottsága számára.

Prof. Goetzen, Prof. Sirinelli , Prof. Quaedvlieg, Prof. Ginsburgés id. Ficsor Mihály nyilatkozattervezete az ALAI jogállásáról, amelyet az ALAI Végrehajtó Bizottsága felkérésére írtak. (angol változat)

Prof. Goetzen, Prof. Sirinelli , Prof. Quaedvlieg, Prof. Ginsburgés id. Ficsor Mihály nyilatkozattervezete az ALAI jogállásáról, amelyet az ALAI Végrehajtó Bizottsága felkérésére írtak. (francia változat)

Az ALAI 2011-es, Dublinban megrendezésre kerülő kongresszusának kérdőíve.

A 2011-es dublini Kongresszus előkészítését szolgáló kérdőívre adott magyar válaszok. A válaszokat Horváth Katalin és Maráczi Miklós dolgozta ki.

2010. évi dokumentumok

Id. dr. Ficsor Mihály, az Egyesület elnökének összefoglalója az ALAI 2010. február 26-27-én tartott VB üléséről.

Az ALAI Végrehajtó Bizottság számára készített jelentés-tervezet a látáskárosultak számára biztosítandó kötelező kivételekről.

Az ALAI Végrehajtó Bizottság által elfogadott jelentés a látáskárosultak számára biztosítandó kötelező kivételekről.

A 2010-es bécsi Tanulmányi Napok előkészítését szolgáló kérdőívre adott magyar válaszok. A válaszokat Gyenge Anikó és Király Tamás dolgozta ki.

bottom of page