top of page

Az Egyesület

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF)
  • a szerzői jog érvényesülésének és fejlődésének, különösen pedig az alkotók jogvédelmének az előmozdítása;
  • a szerzői jog hazai, európai és nemzetközi helyzetének tanulmányozás; fejlődésének figyelemmel kísérése, az erre vonatkozó információk gyűjtése és a tagok, valamint minden érdeklődő számára való hozzáférhetővé tétele;
  • a Szerzői Jogi Szakértő Testület és – szerzői jogi tevékenységük tekintetében – a Magyar Szabadalmi Hivatal (ma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és más állami szervek munkájának társadalmi támogatása;
  • a szerzői jog és a szomszédos jogok témakörében előadások, vitaülések, konferenciák, kiállítások rendezése, szakmai tanulmányutak szervezése, pályázatok kiírása a szerzői jogi témájú dolgozatok és tanulmányok ösztönzésére, elismerésére, és publikációs tevékenység kifejtése;
  • valamint az ALAI (Association et Litteraire Artistique Internationale – International Literary and Artistic Association, Párizs) céljainak szolgálata és tevékenységében való részvétel céljából, 2001-ben alakult. 

Az ALAI, eredetileg mint Nemzetközi Irodalmi Társaság (Association Littéraire Internationale), az alkotók jogainak védelmére és előmozdítására életre hívott rangos nemzetközi szervezet 1878-ban, Párizsban jött létre Victor Hugo elnökletével. Később, miután tevékenységi köre bővült, Nemzetközi Irodalmi és Művészeti Társasággá (Association Littéraire et Artistique Internationale) alakult át 1884-ben. A Társaság egyik legfőbb érdeme, hogy kezdeményezte annak a nemzetközi diplomáciai értekezletnek az összehívását, amelynek eredményeként 1886-ban, Bernben elfogadták az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményt, miután előzetesen az Egyezmény tervezetének a kidolgozásában döntő szerepet játszott. A Berni Egyezmény a többszöri felülvizsgálat eredményeként ma is a nemzetközi szerzői jogi védelem döntő fontosságú normáit tartalmazza, amelyek alkalmazása kötelező a Kereskedelmi Világszervezet tagországai és a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996-ban elfogadott és 2002-ben hatályba lépett egyik "Internet szerződése", a Szerzői Jogi Szerződés (WCT) részesei számára is.
Az MSZJF-et 2001-ben – Közép-és Kelet-Európában elsőként – fogadta nemzeti csoportjai közé az ALAI. 
 
Az Egyesület eddigi történetének egyik legnagyobb eseménye az ALAI 2003. évi kongresszusának megrendezése volt, melyre az ALAI 2001. évi new-york-i kongresszusán kértek fel bennünket.
A 2003. szeptember 15-17. között Budapesten megtartott ALAI kongresszus általános címe "Az alkotók jogvédelme az információs társadalomban" volt. A háromnapos program első két napján a szerzői jog internettel kapcsolatos kérdései szerepeltek a napirenden, míg a harmadik nap témája – ilyen súllyal első alkalommal az ALAI történetében – az előadóművészek jogvédelme volt. A kongresszus szakmai programjában 24 országból 256-an vettek részt (a társasági programokon ezen kívül 62 kísérő személy vett részt). A kongresszuson két ENSZ szakosított intézmény, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO/OMPI) és az UNESCO képviseltette magát, jelen volt továbbá az Európai Bizottság képviselője és az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalának vezetője is. A kongresszus résztvevői elismeréssel fogadták a kongresszus szakmai és kulturális programját (amely utóbbinak része volt a Nemzeti Filharmonikusoknak a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Kocsis Zoltán vezényletével a kongresszus részére adott koncertje és a Magyar Szabadalmi Hivatal által a kivilágított esti Budapestet bemutatásával egybekötött fogadása).
Egyesületünk jövőbeni tervei között szerepel az ALAI 2024. évi kongresszusának megszervezése horvát társszervezetünkkel együttműködve, a horvátországi Opatija városában.

Az Egyesület – az ALAI munkájában való részvétel mellett – évente több alkalommal szervez szakmai ankétot a szerzői jog aktuális kérdéseinek megvitatása érdekében. A programok lebonyolítása során kiemelkedően jó együttműködést sikerült kialakítani a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH), azokon rendszeresen számos érdeklődő vesz részt.
 
A 2018-as év minden szempontból leglátványosabb és legkiemelkedőbb eseménye az MSZJF és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által közösen szervezett, az AISGE, az ARTISJUS, a CISAC, az EJI, és az SZTNH által támogatott, 2018. december 7-én a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében megtartott „Adaptation strategies for copyright in the 21st century: Expansion? Contraction? Evolution?” című nemzetközi szerzői jogi szimpózium volt. A szimpózium megszervezésének alapvető célkitűzése volt, hogy a világ vezető szerzői jogi szaktekintélyeinek részvételével egyedülálló szakmai program keretében kerülhessen sor a szerzői jog legújabb fejleményeinek, kihívásainak, és legfőképp, a modern kor igényeihez való alkalmazkodási lehetőségeinek megvitatására. Emellett a konferencia keretében 80. születésnapja alkalmából felköszöntöttük id. dr. Ficsor Mihályt, a WIPO korábbi főigazgató-helyettesét, az MSZJF alapító elnökét, a szerzői jog kivételes, nemzetközi szinten ismert és elismert szaktekintélyét. Elmondható, hogy célkitűzéseinket siker koronázta, s támogatóink segítségével az elmúlt 15 év egyik legnagyobb jelentőségű szerzői jogi rendezvényét sikerült megszerveznünk Magyarországon, melyen a szerzői jog világszinten legkiválóbbnak tartott professzorai és más szakértői gyűltek össze, hogy megosszák elképzeléseiket, és megvitassák nézeteiket e jogterület jövőjét illetően.

Az MSZJF különös hangsúlyt fektet mindemellett a szerzői jogok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító joghallgatók ösztönzésére. A végzős joghallgatók számára rendszeresen kiírásra kerülő Apáthy-díjról további információkat talál az erről szóló menüpontban.

Egyesületünk számára fájdalmas veszteséget okozott Dr. Pálos Györgynek, az Egyesület alapító alelnökének 2003-ban bekövetkezett halála. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

 
Go Team
bottom of page